Uudempiin taideteoksiin tästä

Maalauksieni aiheet tulevat luonnosta, mutta taustalla on syvempiä ajatuksia ihmisenä ja yksilönä olemisesta ja maailmanmenosta. Teosten eläimet, kasvit, hahmot, maisemat ja luonnonilmiöt edustavat metaforamaisesti mielen tai tunteen tilaa. Eläimen katse, asento ja pysähtyneisyys ovat yllättävän monitulkintaisia, sillä ihmisillä on tarve inhimillistää eläinmaailman käyttäytymistä ja luoda näin mielessään erilaisia tunne- ja olotiloja. Töissäni on häivähdys mystisyyttä. Maalaustyylini on esittävyydestään huolimatta abstraktiin taipuvainen ja välillä pelkistetty. Maalaan pääasiassa akryylillä ja välillä toteutan maalauksia myös sekatekniikalla.


To latest art works press here

The subjects for my paintings come from nature and there is a bit of mystery in them. In my paintings, nature and its animals represent some state of mind or emotion. We humans have the need to humanize the behavior of animals. So the animal´s gaze, posture and even stagnation can be interpreted in many ways. My art is figurative but also a bit abstract. I usually paint with acrylics and sometimes with mixed media.